Op sociale media wordt al drie jaar lang dagelijks informatie van professionals weggehaald die kritisch zijn op het Covid beleid. Uit WOB onderzoek blijkt dat de Denktank Desinformatie, opgezet door VWS, een grote vinger in de pap heeft. Hoewel steeds duidelijker is wat de omvang en schade is van de jarenlange censuur, blijft de Denktank volhouden dat zij staatsonafhankelijk opereert en geen censuur toepast.

Past een Denktank Desinformatie in een democratie? Hoe wetenschappelijk en ethisch opereert deze Denktank?
En waarom bekritiseerde of corrigeerde zij nooit de onjuiste informatie die de overheid verspreidde?

De geboorte van de Denktank Desinformatie

De Denktank Desinformatie werd in 2019, vlak voor ‘corona’, door het ministerie van VWS opgericht. De deelnemers werden gerekruteerd vanuit de Vaccinatiealliantie. Dit is een orgaan dat eerder door VWS was opgericht om vaccinatie te promoten en ‘desinformatie’ te bestrijden. Belangrijk is te vermelden dat de oorspronkelijke focus lag op kindervaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma.

Bijeenkomst Vaccinatiealliantie, 26 maart 2019.
Denktank Desinformatie leden die op de foto zijn o.a. Ted van Essen (vaccin lobbyist), Roland Pierik en Marcel Verweij (filosofen), Agnes Kant (Lareb), Ruud Coolen van Brakel (IVM), Karoly Illy (rechts op de foto, kinderarts).
Ook op de foto o.a. Bastiaan Rutjens (PsySciLab), Hedwig te Molder en Danielle Timmermans (communicatie), Paul Blokhuis (voormalig staatssecretaris VWS), Jaap van Dissel (RIVM), Aris Prins (KNMP), Hugo Backs en Jeannine Hautvast (GGD), Patricia Bruijning (kinderarts).
Bron: Tweet van Ministerie van VWS

VWS rekruteert Ahold voor de Denktank

Ook een medewerker van Ahold ontving een uitnodiging van VWS voor de Denktank. Uit WOB-onderzoek blijkt dat de medewerker bij meerdere bijeenkomsten betrokken is geweest. Waarom VWS wilde dat Ahold in de Denktank zit, is op dit moment nog niet uit WOB documenten te herleiden. Het is in elk geval niet waarschijnlijk dat de Ahold medewerker kennis van de nieuwe mRNA technologie bezat.

Ook Ahold werd door VWS gerekruteerd voor de Denktank Desinformatie
Bron:  WOB onderzoek Cees van den Bos

De doelstelling van de Denktank: ‘kwade’ informatie ‘bestrijden’

De Denktank Desinformatie gaat zich in coronatijd vooral bezig houden met het propageren van covid vaccins (het overtuigen van ongevaccineerden ongeacht leeftijd of kwetsbaarheid). En het actief bestrijden van ‘desinformatie’. ‘Desinformatie’ is een term die in de wetenschap niet voorkomt. Immers, wetenschap floreert bij de graad van onzekerheid. In de academie spreekt men van bewijslast. De term past beter bij militaire operaties.

‘Desinformatie’ is volgens de NCTV het doelbewust verspreiden van misleidende en onjuiste informatie met kwade bedoelingen. ‘Desinformatie’ wordt verspreid om meningen te beïnvloeden, geld te verdienen of schade aan te brengen aan onze samenleving, aldus NCTV. In coronatijd kreeg de NCTV de leiding over de ‘desinformatie’ operatie, die bij het ministerie van Binnenlandse Zaken was ondergebracht. De Denktank kwam voort uit de Vaccinatie Alliantie en viel daarmee formeel onder VWS. In de praktijk had de NCTV hier ook invloed. Zij stonden in contact met Denktankleden en verzorgden seminars over desinformatie.

Werksessie 5 van de Vaccinatiealliantie door BZK, NCTV en Denktank, okt 2019 te Utrecht.

Uit kamervragen aan de minister VWS wordt niet duidelijk op basis van welke criteria door NCTV en Denktank in coronatijd wordt bepaald wanneer informatie  ‘desinformatie’ is of ‘waarheid’. Wel geeft de minister aan dat ‘deelnemers van de denktank een eigen afweging maken wat de reactie op desinformatie inhoudt’. Maar wat nu precies ‘waar’ is en wat niet blijft obscuur. Uit gesprekken met professionals en WOB onderzoek wordt steeds duidelijker dat er op sociale media op grote schaal onderbouwde professionele content is weggehaald. Dit betreft het verwijderen en onderdrukken van informatie, en het blokkeren van accounts.

Bron: kamerstukken, 21 februari 2023, antwoorden op kamervragen kamerlid Van Haga over denktank desinformatie

De samenstelling: ambtenaren, vaccin lobbyisten, big tech, en gedragsexperts

Uit WOB-onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Denktank bestaat uit ambtenaren van VWS en overheidsinstanties als RIVM, CBG, TNO, IVM, GGD en zelfs IGJ (de Inspectie) en LAREB. Daarnaast zitten er in de Denktank filosofen die voorvechters zijn van een algehele vaccinatieplicht (Roland Pierik en Marcel Verweij). Op twitter noemen zij vaccinatieschade geklets en roepen zij op tot tribunalen voor ongevaccineerden. Verder zitten er reclame, gedrags- en communicatie tijgers in de Denktank. Net als de filosofen hebben ook zij geen kennis van mRNA technologie. Maar wel van marketing en gedragsbeïnvloeding.

Woordvoerders van de Denktank laten zich uit tegen ongevaccineerden, mensen met vaccinatieschade en kritische experts.
Bron: twitter

In de Denktank zitten een columnist, een blogger en een kunstenaar voor de storytelling. Opvallend zijn de vertegenwoordigers van big tech bedrijven zoals Google (Youtube) en Facebook voor de narratiefbewaking. Bovendien manipuleren deze afgevaardigden van Google en Facebook de zichtbaarheid van bepaalde berichten op hun platforms. Een van de Denktank prominenten is een vertegenwoordiger van de farmaceutische reclamewereld, een bekend lobbyist voor een Rijksvaccinatieprogramma voor volwassenen: Ted van Essen. OMT lid en kinderarts, Karoly Illy, zit ook in de Denktank. Hij introduceerde de term ’tweederangsburgers’ voor ongevaccineerden via de media. De Denktank is een gereedschapskist met veelzijdige marketing tools dus.

Ted van Essen, voorzitter Code Geneesmiddelen Reclame en bekend vaccin lobbyist,
vaccineert jonge vrouw in het kader van een publieksreclame campagne voor griepvaccin.
Noot: Publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen is in Nederland verboden.
Bron: sociaal media platform met groot publiek bereik

Operatie ‘Desinformatie’ gecoördineerd door NCTV

Inmiddels hebben WOB-onderzoekers de organisatiestructuur in kaart gebracht waarmee Denktank, Vaccinatiealliantie, VWS, en BZ (Binnenlandse zaken) de ‘kwaadaardige informatie’ bestrijden. Dit alles onder coördinatie van de NCTV, de terrorismewaakhond. De samenwerking resulteerde in het op grote schaal weghalen en onderdrukken van informatie die de overheid onwelgevallig is. Ook blijkt uit WOB onderzoek dat de nauwe band met mainstream media is ingezet voor het propageren van de ‘enige juiste’ boodschap. De Inspectie, ook in de Denktank, is ingezet om artsen die eerlijke informatie deelden, te intimideren.

De organisatiestructuur voor covid19 desinformatie bestrijding van de Nederlandse overheid op basis van WOB onderzoek.
NCTV heeft is als coördinator in the lead. Organogram door Cees van den Bos.
Bron: WOB onderzoek van Cees van den Bos

Charmeoffensief Denktank via ‘steunpilaar’ de MSM

Uit WOB documenten blijkt dat de mainstream media in nauw contact staat met de Denktank. Zij worden ‘steunpilaren’ genoemd en ingezet voor de ‘storylines’. Opvallend is een artikel van Pierik en Verweij in het NRC, dd. 2 mei 2023. Daarin claimen zij dat de Denktank ‘informeel’ en ‘onafhankelijk’ is, wat in strijd is met WOB documentatie. De Denktank is opgericht door VWS, werkt samen met NCTV, en opereert georganiseerd met een duidelijke doelstelling. Ook claimen de woordvoerders in NRC dat het gaat om ‘experts zoals artsen, epidemiologen en wetenschappers’. Dat is misleidend, gezien de op overtuiging en marketing gerichte samenstelling. Hoewel WOB documentatie laat zien dat er sprake is van censuur op grote schaal, blijven de woordvoerders dat ontkennen.

Bron: NRC opiniestukje woordvoerders Denktank

Denktank Desinformatie: staatspropaganda en censuur

Alles wijst erop dat de Denktank actief heeft meegewerkt aan staatspropaganda en censuur. Uit WOB documenten blijkt dat de communicatielijn strategisch gekozen werd. Onderbouwde, maar onwelgevallige, tegengeluiden konden via de Denktank makkelijk als ‘desinformatie’ gelabeld worden en verwijderd. De banden met sociale en mainstream media waren immers intens. Via de Inspectie kon de Denktank dreigen met tuchtzaken richting artsen die twijfels hadden bij de werking van de vaccins of eerlijke informatie deelden. De Denktank trad nooit op tegen onjuiste claims van de overheid. De claim, dat je een ander beschermt met je prik, werd eind 2020 door een overheidsambtenaar van RIVM ontraden. VWS ging er januari 2021 desondanks mee aan de haal. Strategisch gezien is dit voor het Rijk een kortdurend ‘succes’ geweest om het volk te bespelen (de schijn van solidariteit werkt), maar juist manipulatie ondermijnt het vertrouwen.

Ethische reflectie

Het censureren van onwelgevallige informatie kan als ethisch verwerpelijk worden beschouwd. Er is niets wetenschappelijks of democratisch aan een marketing gedreven overheidsorgaan dat beslist wat ‘waar’ is en wat niet. De Denktank heeft door het censureren van juiste informatie veel schade aangericht aan mens en samenleving. De woordvoerders lijken voorbij te gaan aan fundamentele rechten zoals het recht op eerlijke informatie en vrijheid van meningsuiting, en de basisprincipes van wetenschap en zorg, zoals kennisuitwisseling en respect voor patiënten, zonder onderscheid. Daarnaast laten de woordvoerder zich regelmatig onfatsoenlijk uit tegen ongevaccineerde mensen, patiënten met vaccinschade en collega-wetenschappers. De Denktank moet daarom z.s.m. haar werkzaamheden neerleggen en de leden gehoord. Het onethisch handelen is voer voor juristen van gedupeerden met vaccinschade en reputatieschade.

Samenvattend zijn de belangrijkste conclusies:

  • Denktank Desinformatie leden konden zich vanuit de Vaccinatiealliantie aanmelden of werden door VWS actief gerekruteerd. Ook Ahold werd gevraagd deel te nemen.
  • De doelstelling was vaccinatie propageren en “desinformatie” actief bestrijden. Wat precies werd gelabeld als ‘desinformatie’, en welke informatie als waar, is niet bekend.
  • De Denktank bestond vooral uit ambtenaren, vaccin lobbyisten, big tech consultants, en gedragsexperts zonder hoogstaande inhoudelijke kennis van vaccinologie of immunologie. Er werd eenzijdige marketing en gedragsbeïnvloeding bedreven, vaak op basis van valse aannames en onjuiste claims.
  • De Denktank opereerde als een verlengstuk van VWS. NCTV trad op als coördinator van de desinformatie operatie.
  • Denktank lid IGJ werd ingezet om artsen die eerlijke (maar onwelgevallige) informatie verstrekten of het staatsnarratief niet volgden te intimideren. Big tech bedrijven verwijderden of onderdrukten op grote schaal onwelgevallige informatie, en maakten vele artsen en wetenschappers monddood.
  • Sinds WOB onderzoek de werkwijze van de Denktank heeft blootgelegd, is er een charmeoffensief via ‘steunpilaar’ NRC door woordvoerders Pierik en Van Essen. Terwijl censuur evident uit WOB documenten blijkt, blijven de woordvoerders ontkennen.
  • Het label ‘desinformatie’ is misbruikt voor het censureren van tegengeluid. Onjuiste claims en misleidende aannames van de overheid kregen vrij spel.
  • Vanuit ethisch perspectief kan de werkwijze van de Denktank als verwerpelijk worden beschouwd. Dit is voer voor juristen van gedupeerden.