Onze 10 uitgangspunten

Ethiek en Farma neemt ook deel aan het publieke (corona)debat. Dit zijn onze 10 uitgangspunten:

  1. Iedere patiënt heeft recht op eerlijke, gebalanceerde, en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de effectiviteit en de veiligheid van medicatie.
  2. De keuze om een geneesmiddel te nemen, is een keuze die genomen wordt op basis van noodzaak, en een zorgvuldige weging van de voordelen en nadelen.
  3. De keuze voor een geneesmiddel is een keuze van een patiënt of consument in goed overleg samen met zijn/haar behandelaar na gedegen informed consent.
  4. Bij de keuze voor een geneesmiddel dient eerlijke voorlichting op maat centraal te staan, en deze dient niet overschaduwd te worden door reclame.
  5. Bij geneesmiddelenreclame dienen de regels en wetten, die zijn opgesteld voor ethische reclamevoering, te allen tijde gerespecteerd te worden.
  6. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen is het belangrijk te wijzen op de medische voor- en nadelen van de geneesmiddelen.
  7. Indien geneesmiddelen voorwaardelijk zijn toegelaten voor noodgebruik dient men proactief en eerlijk geïnformeerd te worden over de voorwaardelijke status van de geneesmiddelen, het ontbreken van lange termijn data en de serieuze bijwerkingen die mogelijk kunnen optreden.
  8. Indien mensen echt geen geneesmiddel willen of twijfelen, dient dit gerespecteerd te worden en verdient iedere keuze of visie begrip.
  9. De keuze voor een geneesmiddel is een geheel vrije keuze, waarbij grondrechten, lichamelijke integriteit en psychisch welzijn gerespecteerd dienen te worden.
  10. Medicalisering is geen doel op zich. Een duurzame brede visie en open debat is nodig, om vergaande medicalisering tegen te gaan.

Spreekt dit jou aan, of sta je er anders in maar wil je hier juist een open en respectvol debat over voeren, neem dan contact op. Wij staan open voor alle visies.