Als je vragen stelt over de veiligheid van covid-19 vaccins, word je al snel weggezet als ‘kwaadaardig’. Of zelfs gecensureerd. Ethiek & Farma ondervond dit aan den lijve. Hoofdredacteur Wendy Mittemeijer werd monddood gemaakt. Precies in de week van de vaccinatieschade. Lees hier haar column.

Als het om de risico’s gaat van de covid-19 vaccins mag je glimlachend wijzen naar je bovenarm en zeggen dat je soms alleen even wat pijn hebt op de injectieplaats. Dat is het verhaal dat ons is verteld door politici, journalisten en opinieleiders: ze zijn veilig. Als je kritische vragen stelt over de veiligheid van de vaccins, dan ben je al snel radicaal, complotdenker, andersdenkende of zelfs kwaadaardig. Ondertussen wordt de spike van een mRNA vaccin in ontstoken hersenweefsel van een overleden man aangetroffen, besluit Zweden kinderen niet meer te injecteren en Florida ontraadt de vaccinatie bij jonge mannen.

Burgers voelen zich door denigrerende uitspraken van opinieleiders gesterkt bijwerkingen te ontkennen.

Langetermijneffecten? Volgens voormalig minister van VWS, De Jonge, zijn die er niet. Roland Pierik, rechtsfilosoof, noemde vaccinatieschade op twitter ‘ongegrond geklets’. Ethicus Gert van Dijk twitterde ‘met je #vaccinatieschade’ en nam het niet serieus. Het typeert het ontbreken van eerlijkheid en reflectie als het gaat om de weging tussen de mogelijke voordelen en de risico’s van de nieuwe vaccins. Het gesprek hierover wordt met denigrerende uitspraken van opinieleiders ontmoedigd. Burgers voelen zich hierdoor gesterkt bijwerkingen te ontkennen. En weer voelen mensen met bijwerkingen zich niet gehoord.

Bij het tv programma ‘Blckbx today’ trapte ik op 23 september de week van de vaccinatieschade af met een gebalanceerd item, waarbij ik aandacht vroeg voor mensen die bijwerkingen hebben ondervonden van de covid-19 vaccins. Aanleiding van de campagne was het gegeven dat veel mensen met bijwerkingen zich niet gehoord voelen en de risico’s van de covid vaccins in de taboesfeer terecht gekomen zijn. Een zorgwekkende ontwikkeling, zeker als je bedenkt dat bijwerkingen altijd al slecht opgemerkt en gemeld worden. Naar schatting wordt slechts 1-10% van de bijwerkingen bij autoriteiten als het LAREB gemeld.

Wat ‘onjuiste informatie’ was kon de LinkedIn medewerker niet vertellen.

Direct na de uitzending bij Blckbx werd mijn account op platform LinkedIn geblokkeerd. Dit hield 15 dagen aan. Toen de campagne over de vaccinatieschade afgelopen was, werd mijn account weer geactiveerd. Na aandringen van mijn kant, heeft LinkedIn aangegeven dat het ging om het ‘verstrekken van onjuiste informatie’. Wat die ‘onjuiste informatie’ was, kon de LinkedIn medewerker niet vertellen. Dat is ook niet raar, want er is nooit onjuiste informatie verstrekt. #Monddood werd gelanceerd door Mascha Sponselee op LinkedIn, wat mij raakte. Ook Blckbx kreeg een ban, maar dan op Youtube. De hartverwarmende reacties op sociale media en daarbuiten van bekende en onbekende mensen zijn voor mij overweldigend geweest. Ik was flink aangedaan door de censuur.

Ondertussen komt uit WOB-onderzoek naar buiten dat de overheid de claim “met je prik bescherm je een ander’ gebruikte om mensen tot de prik te verleiden, zonder dat daar enig klinisch relevant bewijs voor was, en notabene lijnrecht tegen het advies van het RIVM in. Dat advies weerhield VWS dus niet om eind 2020 toch van start te gaan met een dwingende niet onderbouwde campagne, die ons emotioneel chanteerde, en waarbij ongevaccineerden werden afgeschilderd als niet solidaire egoïsten. Met als kers op de taart de invoering van een uitsluitpas die de samenleving door midden heeft gereten.

De wetenschappelijke dialoog is platgeslagen.

De wetenschappelijke dialoog is platgeslagen. Experts zijn gedemoniseerd en gecancelled. Selectieve censuur van onafhankelijk experts, vergezeld van reclame slogans die gebaseerd zijn op ‘geloof’, hebben de eerlijke informatievoorziening van burgers om zeep geholpen. Ongevaccineerden zijn gestigmatiseerd en gediscrimineerd. De samenleving zal hier nog lang de schade van ondervinden. Het collectief trauma is nog niet over. Platform Ethiek & Farma blijft zich voor ethiek en dialoog inzetten door te reflecteren op actuele thema’s, zoekend naar de menselijke maat en met respect voor verschillende visies.

Wil je betrokken blijven? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Eef, volg mij op twitter, en kijk af en toe naar Blckbx today. We ontmoeten elkaar.

Warme groet, namens de redactie,

Wendy Mittemeijer