Redactie Ethiek & Farma

‘Ethiek en Farma’ (Eef) is een initiatief van Wendy Mittemeijer en bestaat uit een redactie van professionals die in of voor de farmaceutische industrie werken.

Onze achtergrond ligt in de wetenschap, de zorg of in communicatie en ethiek. Ook hebben wij jarenlange ervaring in farma disciplines als marketing, sales, clinical, medical, ethics en legal bij small en big pharma. Onze portfolio: van medical devices en supplementen tot geneesmiddelen.

Wat ons bindt is onze passie voor patiënten en onze commitment om farmaceutische zorg waardevol, patiëntgericht en ethisch verantwoord te laten zijn. Wij schuwen hierbij het doorbreken van taboes en omver duwen van heilige huisjes niet en zijn ook zelf-kritisch.

Omdat Eef bruggen wil slaan tussen farmaceutische zorg en maatschappij werkt Eef ook doelbewust samen met experts van buiten de farma, en streven wij er zo naar het belang en de stem van consumenten en patiënten een centrale plaats te geven.

Wil je je bij ons aansluiten, heb je vragen of wil je een artikel schrijven? Neem dan contact met ons op. Stuur een bericht via eef@ethiekenfarma.nl 

    Wendy Mittemeijer – Ooteman

    Initiatiefneemster & auteur

    “Ik heb Ethiek & Farma opgezet omdat de ethiek in de farmaceutische zorg verworden is tot regeltjes die niet altijd intrinsiek gevoeld worden. De coronaperiode heeft dat duidelijk blootgelegd. De ethiek werd van tafel geschoven. De farmaceutische zorg heeft dus, net als veel aspecten in onze maatschappij, een ethische oppepper nodig. Ik wil mensen verbinden en me inzetten voor het terugbrengen van de menselijke maat als het om geneesmiddelen gaat. Ook wil ik het open debat aangaan over de betekenis van ‘gezond en gelukkig’ zijn. Dat is voor iedereen wat anders en vergt een creatieve benadering.”