Disclaimer

Deze website is eigendom en in beheer van initiatiefnemer Wendy Mittemeijer.

De website is niet in opdracht van farmaceutische bedrijven of andere partijen ontwikkeld, en heeft geen commercieel of politiek doel.

De auteurs van de artikelen op deze website spreken op eigen titel en onthouden zich nadrukkelijk van medische adviezen.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ethiek & Farma is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ethiek & Farma.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Ethiek & Farma streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Ethiek & Farma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ethiekenfarma.nl op deze pagina.